Wat is innerlijk kindwerk?

Innerlijk kindwerk is een weg naar meer zelfliefde en zelfcompassie. Met Innerlijk kindwerk reis je terug naar het verleden, je kindertijd. Vanuit je volwassen zelf maak je contact met oude verhalen en ervaringen die je ervan weerhouden om vanuit je volle potentieel te leven.
Door pijnlijke ervaringen in je jeugd ontwikkel je vaak belemmerende overtuigingen ofwel kritische stemmen “ik kan het toch niet”, “niemand zit op mij te wachten”, “wie denk ik eigenlijk wel dat ik ben”?
Door erkenning naar jezelf van wat er is gebeurd in het verleden en het herbeleven van bepaalde gebeurtenissen, kun je er contact mee maken en doorvoelen van wat zich toen heeft vastgezet in je lijf. De eerste stappen naar erkenning.

Je kunt je dan bewust worden dat je die oude overtuigingen nog steeds met je meedraagt en je belemmeren in je relaties, werk of sociale leven.
Vanuit je volwassen bewustzijn kun je deze blokkades en overtuigingen herkennen, erkennen en bevrijden. Het is niet fijn als je in het verleden blijft hangen, dan blijf je de verkeerde kant op fantaseren. Het mooie van dit huidige leven, jouw leven, is dat jij dit nu kan aankijken en bevrijden zodat je weer open kunt staan voor nieuwe ervaringen en deze kan toelaten in je huidige leven. Zo kan de magie weer terug in je leven stromen!

Wat is normaal?

Vaak denken we dat het ‘normaal’ is hoe we voelen, denken en handelen, omdat we niet beter weten, of omdat we het niet anders geleerd hebben. Dit zijn manieren geweest waarin we als kind konden overleven. Voor jouw is dit een ‘normale’ manier van leven geworden, dit is niet wie je in essentie bent. Dit had je nodig om overeind te blijven en het oude zeer eronder te houden. Dit is het overlevingskind in actie!
Deze schijnbaar ‘normale’ manier beïnvloed ons denken, voelen, handelen en zelfs onze ademhaling. Het zijn onverwerkte kind ervaringen die ons weerhouden van wat we echt zouden willen in het leven. Herkenbaar?

Mogelijk lees je hier herkenbare en schijnbaar ‘normale’ overlevingsmechanismen:

 • Jezelf onzichtbaar maken, afsluiten, jezelf isoleren en altijd wantrouwen voelen naar anderen
 • Nooit is iets goed genoeg, dus leg je de lat erg hoog en is je kritische stem erg luid
 • Niet opkomen voor jezelf en geen nee kunnen zeggen
 • Jezelf uitputten, jezelf wegcijferen, geen rust nemen. Grenzeloos zijn!
 • Je kunt maar lastig bij je gevoel komen of vertrouwt je eigen gevoel niet
 • Je hebt moeite met kwetsbaar zijn, ook van anderen
 • Je voelt je vaak niet serieus genomen, ofwel niet gehoord of gezien
 • Je voelt je vaak machteloos en kan moeilijk keuzes maken
 • Je denkt dat je het niet waard bent om geliefd te zijn en je weet vaak ook niet wat je wilt
 • Je valt voor emotioneel afwezige of niet beschikbare partners

Waar staat Innerlijk Kind voor?

Het begrip Innerlijk kind is de metafoor die staat voor de ervaringen die in jou vroege jeugd een diepe indruk hebben achtergelaten. Het kleine kind in jou ervoer mogelijk: gebrek aan liefde en aandacht, verlating, emotioneel niet beschikbare ouder(s), (huiselijk) geweld, woede, afkeuring of pestsituaties.
Sommigen van dit soort ervaringen kunnen een diepe imprint zetten in ons onderbewustzijn. Ze zijn te sterk en te intens om te kunnen verwerken, waardoor we op dat punt niet meegroeien. Een deel van ons blijft dan hangen in deze oude ervaringen die vervolgens voortgezet worden in overtuigingen als:

 • Ik mag niet bestaan
 • Ik ben niet belangrijk
 • Ik ben niet goed, mooi of slim genoeg
 • Ik moet het altijd alleen doen
 • Ik verdien het niet om van te houden
 • Ik heb angst dat ik verlaten wordt
 • Ik doe het zelf wel, ik heb niemand nodig, (eigen behoefte ontkennen)
 • Ik kan vriendschappen niet vasthouden, angst om te binden (primaire afweer)
 • Story of my life!

Door welke bril kijk jij?

Hoe groot en slim we nu ook denken te zijn, die oude kindverhalen van toen spelen en galmen nog altijd na in ons hedendaagse leven en liggen opgeslagen in ons lichaam. Herinneringen die we veilig hebben opgeborgen in ons databestand, heel slim, anders zouden we niet overleven. Ons limbische brein produceert deze chemische stofjes in een onbewaakt moment en geven ons weer een bijbehorend gevoel bij soortgelijke gebeurtenissen als bijv. afwijzing. Zo leef je dus vanuit deze oude overtuigingen en denk je dat anderen jouw nog steeds afwijzen. Dat is jouw bril die dat haarfijn in de buitenwereld projecteert en voor waarheid aanneemt. Maar is dat ook echt zo? Deze pijn en angsten geven we op deze wijze ook weer door aan onze kinderen, natuurlijk onbewust zoals ook onze ouders dat deden. Generatie op generatie leven de oude kind verhalen voort. Ook in relaties staan er vaak 2 actieve innerlijke kinderen tegenover elkaar.  

Het Pure Magische Kind

In de start op deze aarde waren we nog dat magische pure kind, vol verwondering was je:

 • Vol met onschuld
 • Licht en Extatisch
 • Vol vertrouwen naar je verzorgers
 • Volledig afhankelijk van je verzorgers
 • Vol met behoeften en nog zonder grenzen
 • Natuurlijk en nog niet aangepast in deze wereld

Naast het gewonde en gekwetste kind is er ook dit puur magisch kindje, vol met energie, levenslust, speelsheid, oordeelloos, uniek, krachtig en creatief. Dit kind treedt de wereld tegemoet vol onschuld. In de sessies maken we ook stap voor stap weer verbinding met dit pure deel in jou, zo komen we bij de essentie en het meest pure deel van jouw bestaan uit. Dat deel van jouw ligt diep verborgen onder al die laagjes van pijn.

De Liefdevolle Volwassene

In de kern heeft bijna ieder mens een liefdevolle of afwezige ouder gemist op het moment dat hij of zij met innerlijk kindwerk aan de slag gaat.  

Over het algemeen hebben we het zelf moeten doen en zijn we heel goed geworden in overleven. Dat is ook een hele grote kracht en tevens valkuil geworden. Diep van binnen is er het verlangen naar die volwassene die:

 • Je koestert en liefdevol is
 • Je voedt in plaats van vult
 • In volledige aanwezigheid is
 • Jouw eigenwaarde en zelfrespect bewaakt
 • In tijden van drama, nuchter en praktisch is
 • Jouw niet veroordeeld, maar draagt en steunt
 • Volle verantwoordelijkheid neemt in goed en slecht

De volwassene is ook in ons aanwezig, al deze eigenschappen zijn in ons aanwezig en kunnen we onszelf geven. Door dit deel in ons terug te halen kan het helen tot stand komen. Daar begint de her en erkenning en kan het overlevende kind gaan leren ontspannen. Het pure magische kind kan dan ook weer tevoorschijn komen.  

Trek je ongezonde relaties aan, dan is het goed mogelijk dat er werk aan de winkel is met betrekking tot innerlijk kindwerk. Vanuit de gezonde volwassene kunnen we onze projecties leren kennen en tackelen. Zo kunnen we uitputtende en ongezonde relaties transformeren naar liefdevolle en voedende relaties. Uiteindelijk begint die altijd bij onszelf.

Wil je meer leren over je energiestroom, je lichaamsbewustzijn, wat is voedend voor jouw en wat is belastend? Welke patronen staan je in de weg? We gaan vooral met elkaar ontdekken hoe jouw kindsdelen eraan toe zijn.

Het volwassen bewustzijn is dat deel waarin we in het NU verkeren en vanuit een adelaarsview oordeelloos kunnen kijken naar onze gedragspatronen.

Herken je jezelf in bovenstaand verhaal en wil je ermee aan de slag? Wil je weer in contact komen met dat magische pure kind in jezelf op een luchtige en speelse wijze? De methode die ik hanteer is een combinatie van ademwerk en regressie om nieuwe verhalen te schrijven.

Prijs: voor 1/5 tot 2 uur 120,-

3 sessies 350,-

Afhankelijk van de casus kunnen er meerdere sessies nodig zijn. Zijn financiën een obstakel neem dan toch contact op, dan kijken we naar andere mogelijkheden.

Neem contact met me op voor meer info of bel 06-16813135