Leslie Stoel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71642080 en is gevestigd aan de Prins Hendriklaan 16a (3071 LD) te Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leslie Stoel diensten of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Medische disclaimers
De ceremonies zoals aangeboden door Leslie Stoel zijn bedoeld als hulpmiddel in de mentale, emotionele en spirituele ontwikkeling en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts of therapeut.
Meld voorafgaande aan de Yogales, ademsessie of retraite altijd als je een lichamelijke klacht hebt of extra hulp nodig hebt

U gaat met Leslie Stoel Adem & Transformatie een overeenkomst aan wanneer:

  • U een offerte schriftelijk aan ons bevestigt.
  • U zich aanmeldt voor een traject, workshop of sessie via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • U een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
  • U een (digitaal) product aanschaft via de website.

Offerte
De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Annuleringen

  • Annuleren van een coaching sessie kan telefonisch tot 48 uur voor de afspraak en dient door Leslie Stoel te worden bevestigd. Wanneer de cliënt(en) niet minimaal 48 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
  • Annuleren van een workshop kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang en dient door Leslie Stoel te worden bevestigd. Bij annulering binnen 2 weken wordt 50% van de kosten van de desbetreffende workshop in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  • Annulering van een training of opleiding kan kosteloos tot 14 dagen na ontvangstbevestiging van de inschrijving. Tot 30 dagen voor de training/opleiding worden 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken wordt 50% van de desbetreffende training of opleiding in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  • Producten die u via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar leslie.stoel@gmail.com

Betaling
Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden gedaan. Als betaling uitblijft dan kunnen wij een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging
Als Leslie Stoel door ziekte of overmacht geen training of sessie kan geven, staat het Leslie Stoel vrij om de training of sessie in overleg te verplaatsen naar een ander moment.

Verplaatsing workshop
In geval van onvoldoende deelnemers kan Leslie Stoel een workshop annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid
Bent u ontevreden over een door Leslie Stoel geleverde dienst, dan doet Leslie Stoel haar uiterste best om daar samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid van Leslie Stoel gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst.